Tuesday, June 12, 2012

En refusering

Det verkar röra på sig på förlagsredaktionerna innan sommaren. Tog alldeles nyss emot en refusering.

Sju förlag kvar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...