Thursday, August 9, 2012

Möte med förlag

Hur många av er har kallats till möte på förlag innan utgivning eller under processen med att leta förlag?

Skriv och berätta! Jag är omåttligt nyfiken på:

Vad sa de?
Vad förvånade dig med mötet?
Omskrivningar?
Krav på egna insatser, t e x vad gäller marknadsföring?

Om publicering av kommentarer dröjer lite är det för att jag fortfarande är upptagen med att göra det här: (Bild från Österrikiska turistbyrån. Not me in other words.)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...