Wednesday, September 11, 2013

På möte med Förlagsvärlden- så når man framgång på möten.

Den här veckan har jag flera spännande möten. Det är mediavärlden/förlagsvärlden som är area of interest. Jag och en väninna, som går igenom samma arbets/pitchingfas, enades om några gyllene regler för att göra det bästa av mötena. De här reglerna kan så klart användas på alla slags möten, oavsett arbetsområde.

 Framgångstrategi
1. När någon ger dig tid från sitt busy schedule är det en signal om att du har något intressant att erbjuda. Credit till dig, men, kom ihåg att använda den tiden väl- kom väl förberedd till mötet. Ha information om din idé och produkt klar i huvudet för att undvika att vimsa. Även den bästa av idéer kan plottras bort om du inte har din strategi klar.

2. Tro på dig själv! Du är jättebra på det du gör! Din framgångsfrekvens är starkt sammankopplad med hur du själv ser på dig själv. Var osvensk och inled mötet med att säga några bra saker om dig själv. Har du redan gjort det i t ex tidigare mailkontakt, kan du knyta an till det på mötet igen.

3. Think outside the box. Affärsfolk letar alltid trender, förlags-och mediafolk kanske ännu mer, visa därför en koppling mellan rådande trender och din produkt. Är det något som ännu inte blommat ut i samhället och du kanske är på gång att bli en pionjär, är det istället värt att framhålla alla fakta som talar för att din idé är den som verkligen saknas på marknaden.

4. Samma dag, när mötet är slut, skicka iväg ett tack-mail för att personen/företaget tog sig tid att tala med dig. Det mailet agerar som en reminder om att du var en trevlig person och blir det sista avtrycket du lämnar innan företaget ska funderar över ditt förslag.

Slutligen, när du lämnat mötet, intala dig att du gjorde ett bra jobb. Kanske fanns det något du på ett nytt möte skulle göra annorlunda, men, du gjorde ditt bästa i rådande situation och det är det du ska fokusera på. Varje människa man träffar är unik varför det är helt omöjligt att förbereda sig helt till 100 %. Positive thinking, alltså!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...