Monday, July 2, 2012

En viss klarhet angående refuseringen

Jag vet nu att när omfattande manus kommer in kan de bli orättvist behandlade då det krävs så pass mycket arbetsinsats av manusgruppen att läsa. Jag vet också att det finns gräddfiler och jag vet att det inte alltid blir som man trodde.

(Med det sagda tror jag att jag blev omkörd av redan utgiven författare på förlaget igen )

Nu är det bara att gaska upp sig.
Fem förlag kvar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...