Tuesday, June 18, 2013

Året lyckligaste dagar

Det är många möten och tillfälligheter just nu. As expected, kan man säga. Årets lyckligaste dagar kan innebära sådden av en en fantastisk ny idé, nya kontakter eller slutförandet av något som känns amazing. 
På söndag är det fullmånedags igen och time to wrap things up. För min del inträffar den i det kreativa, femte huset. Att jag just malt ned ett helt kapitel i dokumentförstöraren, för att skriva ett nytt, stämmer utmärkt med sjärnornas trendenser.
Dags att kassera det som inte fungerar. Först när man släpper en sak, kan ju något nytt komma in.

Befriande, måste jag säga.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...