Friday, February 24, 2012

Fighting Equipment?

Svårt att tyda exakt vad som gäller. Maken skickade bild från tåg i Kina... Det hela känns lite Harry Potterskt!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...