Sunday, May 12, 2013

Vad kostar det att publicera böcker på Amazon? Och så lite om nya sidan Gumroad.com

Mer frågor som väntar på svar angående min publicering på Amazon samt ett alternativ för den riktigt gnidne ekonomiska författaren:

1. Vad kostar det att lägga upp sina böcker på Amazon?
Noll, zip, nada!

2. Hur gör man med skatter?
Amazon håller inne 30 % av dina royalty tills du har skickat in papper som styrker att du driver eget och är skattepliktig i ditt hemland. De betalar dock ut den resterande delen av royalty, även om inte papperna har kommit in. Kommer skattedokumenten aldrig in, går man miste om de pengarna. Kommer dokumenten in, får man lite extra pengar på kontot.

3. Finns det något annat ställe att sälja digitala filer på som inte innebär att man måste dela med sig av sina pengar till bokföretaget?
Jag har förstått att nya sidan Gumroad gör det möjligt att sälja dina böcker direkt till köpare. Jag har inte använt deras sida själv och inte en enda själ i Sverige tycks ha uppmärksammat den ännu. *You know where you heard it first* Gumroad kan nog vara ett bra alternativ för den med en blogg och därmed också kanske en trogen läsekrets som vill kunna ladda ned böckerna så snabbt och enkelt som möjligt, samtidigt som författaren får hela kakan själv. 
UPPDATERING: INSÅG JUST EFTER EN KVICK TITT ATT GUMROAD TAR 5% FÖR BESVÄRET.Ändå bättre än Amazon´s 30%.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...