Saturday, February 9, 2013

Trilogin, utgivningsplan A, B och C

Planeringsfreak som jag är har jag satt samman en liten plan för utgivning av trilogin.

Plan A
Utskick till mindre förlag. Är ju redan igång där. En del förlag tar inte emot manus annat än vissa månader per år och många av de förlag jag hittat har inte passat min genre. Men, två förlag har fått manus.

Plan B
Lektörsläsning av del ett. (Jag lyssnar till författaren Christin Ljungqvists råd om att satsa stenhårt på del ett.) Jag har tidigare varit i kontakt med lektören Jenny Bäfving och har också förstått att många är nöjda med hennes arbete.  Nappar inget litet förlag blir det alltså lektörsläsning med rättning enligt rekommendationer. Därefter kan jag skicka till alla förlag igen och väntar cirka tre år till...

Plan C
Jag kan också do it solo; ge ut boken själv. Om det blir så kommer jag också att kosta på manus en korrekturläsning av ett proffs.

USA, England och översättningen, undrar ni nu? Ja, jag har hittat en översättare men han är så duktig att han är flitigt anlitad av förlagen. Just nu finns ingen öppning för tid att ta sig an trilogin. Jag har dock blivit tipsad om en kvinnlig översättare i London som arbetar för stora svenska barnboksförlag. Jag ska maila henne senare idag. Det är ju rätt så retsamt att det sitter en agent i USA och bara vill läsa resten av manus.

Jag måste erkänna att jag är lite trött på att arbeta hårt, utan att se rejält resultat. Men, bara att fortsätta.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...