Friday, September 21, 2012

Niki Daly- illustratör och författare

Jag blev förälskad i illustratören och författaren Niki Daly´s vacka böcker häromveckan. Jag snubblade över hans böcker av en slump. Är det inte så fint, queridas?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...