Thursday, October 11, 2012

Simona Ahrnstedt- världens bästa peppcoach!

Simona Ahrnsetdt är inte bara författare, hon är också extremt bra på att lyfta en grå, seg dag till något som känns som ljust, glatt och trevligt, för en aspirerande debutant. Jag känner ruset av bubblor i blodet och finner tröst i att det har varit motigt även för framgångsrika författare innan antagningsbesked och boksläpp.

Läs Simonas antagningsberättelse, och känn la inspiracíon dívina återvända. Wow, och tack, Simona!

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...